Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Tapiolan Silmälasimarket Oy  0939775-3
 1. Rekisteriasioita hoitaa
  Fenno Optiikka Tapiola, Minna Ellilä
  Länsituulentie 5, 02100 Espoo
  tapiola@fennooptiikka.fi
 1. Rekisterin nimi
  Fenno Optiikka Tapiolan asiakastietorekisteri.
 1. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
  Fenno Optiikka Tapiolan asiakassuhteiden hoitoa varten olemassaoleva rekisteri.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriimme tallennetaan seuraavat tiedot:
  -henkilön tai yrityksen nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  -henkilön antama suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin
  -henkilön tilaamien ja hänelle myytyjen palveluiden ja tuotteiden tiedot hintoineen
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessään Fenno Optiikka Tapiolan nettiajanvaraukseen tai asiakkaalta itseltään asiakaspalvelutilanteessa.
 1. tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
  ulkopuolelle
  Mitään tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan kirjallista
  pyyntöä.
  Henkilötietoja voidaan siirtää henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaan tätä kirjallisesti pyytäessä.
  Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen
  käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti asiakkaan tätä kirjallisesti pyytäessä.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Sähköisesti tallennettu aineisto: On suojattu salasanoin ja siihen on pääsy vain Fenno Optiikka Tapiolan työntekijöillä.
  Sähköpostin lukuoikeus on rajattu vain niille henkilöille, joiden työtehtäviin niiden käsitteleminen, lukeminen, vastaaminen ja poistaminen kuuluvat.
 1. Tarkastamisoikeus
  Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa heistä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, sekä muutenkin turvautua henkilötietolain mukaisiin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle  tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta toimipisteessä.